HIV – humaan immunodeficiëntievirus

Volwassenen

1e keus

TLD (tenofovir, lamivudine, dolutegravir) po 1dd 1 tablet, innemen op een vast tijdstip, bij voorkeur voor het slapen gaan.

Opmerkingen

  • Bij comorbiditeit of CD4 < 300; doorverwijzen naar de internist-infectioloog

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)