HIV – humaan immunodeficiëntievirus

Volwassenen

1e keus

Atripla (emtricitabine, tenofovir, efavirenz) po 1dd 1 tablet, innemen op een vast tijdstip, bij voorkeur voor het slapen gaan.

2e keus

Duovir-N (lamivudine, zidovudine, nevirapine) po 2dd 1 tablet

let op eerste twee weken los voorschrijven:

  • lamivudine po 2dd 150 mg
  • zidovudine po 2dd 300 mg
  • nevirapine 1dd 200 mg

Opmerkingen

  • Bij comorbiditeit of CD4 < 300; doorverwijzen naar de internist-infectioloog

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)