SOA – Neisseria gonorrhoeae

Volwassenen

1e keus

ceftriaxon intramusculair 500 mg eenmalig

2e keus

azitromycine 2000 mg eenmalig

Kinderen < 4 weken

1e keus

cefotaxim iv 100 mg/kg eenmalig

Opmerkingen

  • Partnerwaarschuwing geïndiceerd

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)