Endocarditis – Natieve klep – Onbekende verwekker

Volwassenen

acuut

flucloxacilline iv 2000 mg 6dd 6 weken
indien flucloxacilline niet beschikbaar is:
Cefazoline iv 1000 mg 6dd 6 weken
Bij beta lactam allergie:
Vancomycine 2-3 gram/dag in 2-3 doses (streef naar dalspiegel 15-20mg/l)

subacuut

amoxicilline iv 2000 mg 6dd 6 weken
+
ceftriaxon iv 2000 mg 2dd 6 weken

Opmerkingen

  • Eerst 3 sets bloedkweken afnemen met tussenpoos van minimaal een half uur
  • Na het einde van de therapie bloedkweekcontrole na 1 en 3 weken
  • Overleg met arts-microbioloog over duur therapie
  • Indien mogelijk spiegelcontrole vancomycine

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)