Endocarditis – Natieve klep – Onbekende verwekker

Volwassenen

acuut

flucloxacilline iv 2000 mg 6dd 6 weken
+
gentamicine iv 3 mg/kg 1dd 14 dagen

subacuut

penicilline iv 2 miljoen IU 6dd 6 weken
+
gentamicine iv 3 mg/kg 1dd 14 dagen

Opmerkingen

  • Eerst 3 sets bloedkweken afnemen met tussenpoos van minimaal een half uur
  • Na het einde van de therapie bloedkweekcontrole na 1 en 3 weken
  • Overleg met arts-microbioloog over duur therapie
  • Indien mogelijk spiegelcontrole gentamicine

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)