MRSA Dragerschap

Opmerkingen

  • Ongecompliceerd dragerschap: 
mupirocine neuszalf 3 dd gedurende 5 dagen. Gedurende de behandeling worden huid en haren dagelijks met een desinfecterende zeep (Chloorhexidine zeep oplossing 40 mg/ml of betadine shampoo 75 mg/ml) gewassen. Nagaan of er sprake is van een reservoir in de thuissituatie (mens of dier). Als er een reservoir in de thuis situatie aanwezig is, dan dient deze gelijktijdig te worden meebehandeld.
  • Gecompliceerd dragerschap:

Systemische behandeling gedurende minstens 7 dagen met een combinatie van 2 middelen. De keuze wordt primair bepaald door de in vitro gevoeligheid van de betreffende MRSA. In principe wordt orale behandeling toegepast. Verder mupirocine neuszalf en overige adviezen zoals genoemd bij ongecompliceerd dragerschap.

  • Overleg met de arts-microbioloog over de juiste behandeling

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)