Otitis media

Volwassenen

1e keus

amoxicilline po 750 mg 3dd 7 dagen

2e keus

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125 mg 3dd 7 dagen

3e keus

azitromycine po 500 mg 1dd 3 dagen

Kinderen 1 maand – 18 jaar

1e keus

amoxicilline 50 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1500 mg/dag

2e keus

co-trimoxazol 30/6 mg/kg/dag in 2 doses, max: 1.600/320 mg/dag

Opmerkingen

  • Antibiotica in principe niet geïndiceerd.
  • NHG Standaard: Een antimicrobiële behandeling wordt aanbevolen bij een ernstig ziek kind of als het kind zieker wordt, en bij risicofactoren voor complicaties: leeftijd jonger dan 6 maanden, anatomische afwijkingen in het KNO-gebied, zoals bij het syndroom van Down of bij palatoschisis, ooroperaties in de voorgeschiedenis of een gecompromitteerd immuunsysteem.
  • NHG Standaard: Overweeg een antimicrobiële behandeling bij kinderen die al bij de eerste presentatie tijdens een OMA-episode otorroe hebben en bij wie ook sprake is van koorts en/of pijn, bij kinderen jonger dan 2 jaar met een dubbelzijdige acute middenoorontsteking, en bij kinderen bij wie na drie dagen nog geen verbetering is opgetreden van koorts en/of pijn.

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)