Pleuraempyeem

Volwassenen

1e keus

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200 mg 4dd 4 weken

2e keus

clindamycine po 600 mg 3dd 4 weken

Opmerkingen

  • Na 2 weken kan er bij klinische verbetering worden overwogen om te switchen naar orale therapie

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)