Sepsis – Enterococcus faecalis

Volwassenen

1e keus

Indien het een lijninfectie betreft kan vaak worden volstaan met het verwijderen van de catheter

2e keus

amoxicilline iv 1000 mg 4dd 10 dagen

      Consult arts-microbioloog

      (alleen voor artsen)